Yabancı Dil

İLKOKUL

 

ORTAOKUL

VİZYON

Yabancı dil zümresi olarak vizyonumuz, yenilikçi ve dinamik bir anlayışla dil öğretimindeki çağdaş yaklaşımları, yöntem ve teknikleri okulumuzun hedef ve amaçlarıyla birleştirerek nitelikli ve modern bir dil eğitimi vermek; öğrencilerin hem öğrenim süreçlerinde hem de hayatlarında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmaktır.

MİSYON

Bu vizyon doğrultusunda okulumuzun yabancı dil misyonu; öğrencilerin yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirerek, eğitim süreçlerinde ve sonrasında ihtiyaç duyacakları sağlam bir yabancı dil altyapısı kazandırmaktır.

Yabancı Dildeki Uygulamalarımız:

 • Öğrencilerimize Avrupa Birliği standartları çerçevesinde (CEFR) A2 / B1 düzeyinde İngilizce’ye yönelik “okuma, yazma, dinleme, anlama, konuşma” becerileri derslerde etkin bir süreçte verilir.
 • sınıflarda 15 saat ingilizce dersimiz bulunmaktadır.
 • Öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek ve bilgi düzeylerine uygun eğitim vermek adına bazı kademelerimizde kur sistemimiz bulunmaktadır.
 • Teknolojinin etkin bir şekilde kullanıldığı derslerimizde öğrencilerimizin daha istekli ve aktif olmaları sağlanır.
 • Her düzeye uygun materyaller hazırlanır ve derslerde kullanılır.
 • Cambridge Üniversitesi English Language Assessment sınavlarında başarılı olmalarını sağlamak adına gerekli çalışmalar yapılır.
 • Proje tabanlı çalışmalar yapılır ve öğrencinin gereksinimlerine göre evde yapılabilecek çalışmalarla dil edinimi süreci desteklenir.
 • Drama ve sunumlarla dersler pekiştirilir.
 • 5,6 ve 7.sınıfları kapsayan ünite kelimeleriyle ve öğrendikleri yeni bilgilerle ilgili yarışmalar düzenlenir ve öğrencinin dili etkin bir şekilde kullanmaları sağlanır.
 • Okul dışında ve içinde İngilizce kamplarıyla-etütleriyle eksik bilgiler tamamlanır ve dilin kullanılması sağlanır.
 • LGS ye hazırlanan öğrencilerimize ekstra İngilizce deneme-tarama testleri uygulanır ve ölçme-değerlendirme sonrasında eksik bilgiler tamamlanır.
 • Öğrencilerimizin “Content and Language Integrated Learning (CLIL)” etkinliklerinde aktif rol almalarını sağlanır.

 

LİSE

ENGLISH EDUCATION

As English teachers, we give special courses to our students who feel themselves insufficient about their grammar knowledge. We make these courses at the weekends so the students and the teachers give extra time and study for this. We also make debates and presentations both in classes and inter-classes because we believe that language can only be learned by living it. Reading and writing studies are also our essential skill studies in the classes.

İngilizce zümresi olarak, hafta sonları öğrencilerimize özel kurslar vermekteyiz. Bu sayede kendini özellikle dil bilgisi konusunda yetersiz hisseden öğrencilere ekstra dersler verilmektedir. Ayrıca dil konuşarak ve yaşayarak öğrenilir diyerek, öğrencilerle sınıflarda ve sınıflar arası olmak üzere İngilizce tartışmalar, münazaralar ve sunumlar yapılmaktadır. Sürekli yapılan okuma ve yazma çalışmaları da dil eğitimimizin vazgeçilmez parçalarıdır.

PROJECTS

MUN:

We have a club on Tuesdays where we study and get prepared for Model United Nations. MUN is an event which is held by United Nations in a lot of countries. In this club, we prepare our students for MUN conferences. It is a “model” of Model United Nations. With this study, students both develop their skills on English and they get information about the problems of the World. We are going on with our studies for the conference which be held in TED Collage at the end of this semester.

MUN:

Birleşmiş Milletler’in gençler için düzenlenen alt birimi Model United Nations bünyesinde her Salı günü okulumuzda MUN kulübümüz gerçekleşmektedir. Bu klüpte her yıl düzenlenen MUN konferansları için hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz İngilizce becerilerini geliştirirken dünya ülkelerinin sorunlarıyla ilgili de bilgi edinmektedirler. Dönem sonunda TED kolejinde düzenlenecek olan konferansa hazırlığımız tüm hızıyla devam etmektedir.

 

CAMBRIDGE ESOL

Our students are prepared by our teachers for the exams which are coordinated by Cambridge University. These exams are on KET, PET and FCI levels. The exams are held on international level and show the language levels of the students with the certificates.

Cambridge Üniversitesi tarafında düzenlenen uluslararası KET, PET ve FCI düzeylerindeki sınavlara katılmak isteyen tüm öğrencilerimizi bu sınavlara hazırlamaktayız. Sınavlar uluslararası platformlarda hazırlanmakla birlikte, öğrencilerin dil bilirlik düzeylerini de sertifikalarla göstermektedirler.

 

ARAPÇA EĞİTİMİ

Arapça derslerimizde temel düzeyde anlama, okuma yazma ve günlük hayattaki cümle kalıplarını kullanabilme yeterliliği kazandırmayı hedeflerken Arapçanın İslam kültüründeki yeri ve önemi hakkında da bilgi vermekteyiz…

نستهدف في تعليم اللغة العربية أن ندرس القراء و الكتابة بالعربية و نعلم الطلاب كيف يستعملون الجمل البسيطة في الحياة اليومية، و مكان اللغة العربية في ثقافة الإسلام. 

 

DEUTSCHUNTERRİCHT

Almanca derslerimizde temel düzeyde anlama, okuma yazma ve günlük hayattaki cümle kalıplarını kullanabilme yeterliliği kazandırmayı hedeflerken, Almanya’nın ve Almanca’nın kültürümüzdeki tarihi, yeri ve önemi hakkında da bilgi vermekteyiz…

Während wir in unserem Deutschunterricht das grundlegende Verständnis das Lesen, das Schreiben auf deutsch und sich unterhalten in der deutschen Sprache lehren, geben wir auch Informationen über Deutschland, und den geschichtlichen Hintergrund und die Bedeutung der deutschen Sprache  in unserem Kultur