Montesori Nedir?

DÜNYANIN BAŞARILI EĞİTİM SİSTEMİ

MONTESSORİ 

Çağrı Eğitim Kurumları, Türkiye’de benzeri nadir görülen yenilikçi bir eğitim vizyonu sunmaktadır.

Okulumuzda yüzyılı aşkın süredir bir çok ülkede ilgi görmüş ve başarı göstermiş bir sistem olan Montessori eğitimi uygulanmaktadır.

Montessori eğitimi ile çocukların keşif ve merak duygularını destekleyerek, onları kendi kararlarını verebilen, sorumluluk alabilen ve öğrenmekten zevk alan genç bireyler olarak hayata hazırlamak ilk hedefimiz.