Milli ve Manevi Değerler Eğitimi

MANEVİ EĞİTİM- DEĞERLER EĞİTİMİ 

Bir insanın geleceğe hazırlanması, eğitilmesi/ yetiştirilmesi sadece genel kültürünün arttırılması ya da belli bir alanda uzmanlaşmasından ibaret değildir.  İnsanı, insan yapan ve değerli kılan özellikleri de geliştirilmelidir.

Değerler; insanı insan yapar, insanı değerli kılar. Hayat, amacını değerlerde bulur. Ancak değerlere göre hayatını yaşayanlar Allahın rızasını kazanır ve maneviyatı güçlü birer insan olurlar.

Değerlerimizin kaynağı Ku-ran’ ı Kerim’dir. Amacı, Peygamberimiz’ i güzel ahlak sahibi kılan Kur-an’ la ahlaklanmak, O’nun hayatını üzerine inşa ettiği değerleri öğrenmek ve hayat ilkeleri haline getirmektir.

YÖNTEM:

Değerler eğitiminde her ay bir değer belirlenir. Belirlenen değer, her hafta rehberlik dersinde sınıf öğretmenlerince işlenir.  Haftanın ayeti, haftanın hadisi şerifi, güzel sözü, etkinliği, hikayesi ve drama etkinliği ile konu zenginleştirilir. Ve konu geri bildirimlerle ve kazanımlarla pekiştirilir. Okulumuzun Değerler Eğitimi Panosunda, öğrencilerimizin hazırladıkları ayet, hadis, şiir, hikaye, resim, slogan, afiş çalışmaları sergilenir.

Değerler eğitimi ve manevi eğitim derslerinin amacı; Sorumluluk, Adalet, Doğruluk, Dürüstlük, Sevgi, Saygı, Merhamet, Sabır, İrade ve Tevekkül, Dostluk, Kardeşlik, Tevazu, Alçakgönüllülük, Yardımseverlik ve Paylaşma değerlerini öğretmek ve davranışa dönüşmesini sağlamaktır.

MANEVİ EĞİTİM MESCİD SOHBETLERİ

Mescit sohbetlerimiz, haftalık olarak okuma saatinde yapılır. Erkek öğrencilerimiz erkekler mescidinde, kız öğrencilerimiz  de kızlar mescidinde toplanır. Sohbet, manevi ders hocalarımızın rehberliğinde yapılır. Özellikle öğrencilerimizin yaşları dikkate alınarak ilgi alanlarına giren, güncel, düşündüren, bilinç gelişimine katkıda bulunacak konular seçilir. Sohbetler, karşılıklı  muhabbet, fikir beyan etme, öğrencilerimizin de aktif katılımlarını sağlama  tarzında yapılır. Konu içeriğine uygun  görsel ve güncel sunumlarla sohbetler desteklenir.

Vakit namazları her iki mescitde öğrencilerimiz ile beraber kılınır. Öğrencilerimizin düzenli namaz kılma alışkanlığı edinmelerini sağlamak için teşvik edici uygulamalar yapılır.

LİDER ŞAHSİYETLER İLE DEĞERLER EĞİTİMİ

Kur-an’i değerlere sahip insanlar, beşer tarihi içinde yıldızlar gibidirler. Başta peygamberler olmak üzere insanlığın yolunu aydınlatırlar. Onların iki özelliği vardır. Birincisi, nereye gittiklerini bilirler, ikincisi gittikleri yolda öyle bir yürürler ki arkada iz bırakırlar. Onların değerini bilmek adına, Öncü nesiller yetiştirmek için öncülerden ilham alıyoruz.

Geleceğin liderlerini yetiştirmek amacı ile başlatılan Lider Şahsiyetler Atölyesi, öğrencilerimizi yarınlara hazırlamak için yapılmaktadır. Davalarına bağlılıkları, duruşları, iradeleri ve güçlü kişilik özellikleri ile dünyaya isimlerini duyuran liderlerin hayatları  mercek altına alınmaktadır. Belirlenen liderlerin yaşadıkları ülke ve şartlarından başlayarak, mücadeleleri, hayatları, güçlü ve örnek alınacak yönleri görsel materyallerden de yararlanarak ortaya konulmaktadır.

Amerika’yı sadece yumruklarıyla değil duruşu ve sözleriyle de döven M. Ali Clay,

Bilgeden lider olmaz, diyenlere hem lider hem de bilge olmayı gösteren, çağımızın ve Bosna’nın Bilgesi olan Aliya İzzet Begoviç,

Hiçbir engelin zulme karşı durmaya ve özgürlük için savaşmaya engel olmadığının canlı tanığı olan Şeyh Ahmet Yasin,

Bir milletin Kurtuluş Savaşının mücahid şairi Mehmet Akif Ersoy,

Ve daha niceleri…

SEÇMELİ KUR-AN DERSİ

Kur-anı Kerim dersi, öncelikle yüce kitabımızın, biz insanlara gönderiliş amacı hakkında bilgi sahibi olmayı benimsetir. Kitabımızı, anlayarak okuma, hayatla bağlantısını kurma ve bir başucu kitabı olmasını sağlamaya çalışır. Kur-anı sevdirmenin yanı sıra onun ne kadar işlevsel bir kitap olduğunun farkındalığını  oluşturur.”OKU” ayetiyle öğrencileri her daim  muhatap etmeyi şiar edinir.

Kur-anı Kerim dersinde milli eğitim kitaplarının ve müfredatının rehberliği yanı sıra namaz sureleri ve kısa sureler anlamlarıyla beraber öğrenilir. Surelerin ne zaman, nerede indiği, nüzul sebepleri üzerine sohbetler yapılır. Basit ve anlaşılır bir tefsir usulü ile surelerde geçen kavramların anlamları öğrenilir.

Kuranı Kerim dersinde kur yöntemi uygulanır. Öğrencilerimiz iki kısma ayrılır. Kur-an okuyabilen öğrencilerimizle, belirlenen bir sayfa mukabele tarzı ile okunur. Henüz Kuran okumayı bilmeyen veya unutan öğrencilerimiz de birebir okutularak kısa sürede Kuran’a geçmeleri sağlanır.  Öğrencilerin Kur-an okumaları ve ezberleri çizelgelerle takip edilir. Kur-an dersi dijital görseller ve alanında uzman hocaların Kur-an kıraatlerini dinleme yöntemleri ile de  desteklenir.