LGS Nasıl Bir Sınav?

LİSELERE KAYIT SİSTEMİ KILAVUZU

LİSELERE KAYIT SİSTEMİ: LGS İLE YERLEŞTİRME- ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME

LGS (LİSELERE GİRİŞ SINAVI)  İLE YERLEŞTİRME SİSTEMİ:

  1. LGS’ de 90 soru yer almaktadır ve bu soruları cevaplaması için öğrencilere 155 dakika süre verilmektedir.
  2. Sınav sözel ve sayısal olmak üzere 2 oturumda gerçekleşmektedir. Sözel bölümde 50 soru yer almaktadır ve  bu sorular için 75 dakika süre verilmektedir. Sayısal bölümde 40 soru yer almaktadır ve bu sorular için  80 dakika süre verilmektedir. İki oturum arasında, 45 dakika mola verilmektedir..
  3. Sınavda öğrenciler 8. sınıf konularından sorumlu tutulmaktadır. Sınav test şeklinde gerçekleştirilmektedir.
  4. Sınavda Türkçe-Matematik ve Fen bilimleri derslerinden 20’şer soru yer almaktadır ve bu derslerin kat sayısı dörttür. İnkılap tarihi, İngilizce ve Din Kültürü derslerinden 10’ar soru yer almaktadır ve bu derslerin kat sayısı birdir.
  5. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları, özel program ve proje uygulayan Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri merkezi sınavla öğrenci alan okullardır.
  6. Bu liselere LGS puan üstünlüğüne göre (yüzdelik dilim) merkezi yerleştirme yapılmaktadır.
  7. Puanın eşit olması halinde sırasıyla ortaokul başarı puanı üstünlüğü, 8,7,6.sınıf yıl sonu başarı puanı üstünlüğü, yaşa göre küçük olma, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre merkezi yerleştirme yapılmaktadır.
  8. Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir ve puan hesaplanırken standart sapma dikkate

alınmaktadır.

 

ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME SİSTEMİ:

Bu sistemde öğrencinin merkezi sınava girmesine gerek yoktur. Tercih döneminde, öğrencinin ikametgah adresi dikkate alınarak e–okul üzerinden okul tercih listeleri yayınlanmaktadır. Tercih listeleri kayıt alanı, komşu kayıt alanı ve kayıt dışı alan şeklinde üç başlık altında ilan edilmektedir. Öğrenciler bu listelerde yer  alan   en çok beş okul tercihinde bulunabilmektedir. Yerleştirme merkezi olarak yapılmaktadır.

Yerleştirmede öğrencinin ikametgah adresi, ortaöğretim başarı puan üstünlüğü, öğrencinin özürsüz devamsızlık yaptığı gün sayısının azlığı, tercih önceliği dikkate alınmaktadır. Eşitlik sağlanması halinde yaşça küçük olan öğrenciye yerleştirmede öncelik verilmektedir.