Hafta Sonu Kursları

Kurulduğu ilk gün “öğrenci odaklı eğitim” prensibiyle yola çıkan Özel Çağrı Ortaokulu bu düsturla hareket etmeye devam etmektedir. Gerek hafta içi etütleri gerek hafta sonu yapmış olduğu kurslarıyla da bunu taçlandırmaktadır.

Özel Çağrı Ortaokulu bünyesinde hafta sonları ortaokul kademesinde eğitim alan bütün öğrencilerimize derslerine katkı sağlamak amacıyla cumartesi günleri saat dokuzdan ikiye kadar eğitim verilmektedir.

Öğrencilerimiz, istek, yetenek ve tercihlerine  göre istedikleri akademide eğitim öğretim alabilmektedir.

AKADEMİK SINIFLAR

Bu sınıflarda öğrencilerimiz, temel altı dersten eksik olduğu konular öncelikli olmak üzere belirli bir müfredata göre eğitim almaktadır. Bu eğitimle konu eksikliklerini kapatan öğrencilerimiz bununla da yetinmeyip; bu bilgilerini testlerle pekiştirmektedir. Konularını tamamlayan öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle yoğun bir soru çözme temposuyla kurslarını bitirmektedir. Hafta sonu aynı heyecan ve azimle devam eden kurslarımızın temel hedefi yapılan deneme sınavlarında öğrencilerimizin başarı çıtalarını yükseltmek ve büyük bir motivasyonla eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlamaktır.

SANAT-SPOR AKADEMİ

Enstrüman Kursları, Spor Kurslarımız gibi bedensel, zihinsel ve sanatsal gelişimlerine destek amaçlı oluşturulmuş akademidir.