PDR

ÖZEL ÇAĞRI İLKOKULU REHBERLİK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi olarak, okulumuzda öğrenim gören bütün öğrencilerimize, gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, kişisel sorunlarının çözümünde en iyi verimi alabilmeleri için gerekli olan bilgileri sağlamak, kendi istekleri ve imkânları doğrultusunda çeşitli özelliklerini tanımalarına yardımcı olmak, öğrencilerimizin çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmak amacıyla hizmet vermekteyiz. Öğrencilerimizi okula alıştırma (oryantasyon), onları tanıma, izleme çalışmalarını, mesleki rehberlik hizmetlerini İlköğretim Okulu I. Kademe ile PDR Servisimiz, sadece öğrenciyle değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de iletişim halinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

AMACIMIZ

Rehberlik Servisimiz, Öğrencilerimizin özünde var olan özellikleri harekete geçirmek suretiyle “eğitsel, mesleki, gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri” çerçevesinde çalışmalarını yürütür.

Bu kapsamda; “Bireyi tanımak, kendisinin farkında olmasını sağlamak, problemlerini çözmesi konusunda danışmanlık yapmak, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmek, gerçekçi kararlar almasını sağlamak, ilgi ve yeteneklerinin farkında olmasını sağlayarak, geliştirmesine yardımcı olmak, çevresi ile sağlıklı ve dengeli bir ilişki kurması ve böylece kendini gerçekleştirmesine zemin hazırlamak.” Amaçlarını gerçekleştirir.