Okulumuz Hakkında

Derslik Sayısı 13 Öğrenci Sayısı 220
Öğretmen Sayısı 12