MİSYONUMUZ

Var olduğumuz günden bu yana temelinde sevgi, harcında merhamet, inşasında emek ve hakkaniyet bulunan bir kurumun adıyız. İdealini inancından, köklerini nam salan şanlı tarihinden alan bir varoluşun göstergesiyiz. Kimsenin olmadığı yerde “Ben varım!” diyebilen bir neslin öncü kadrosunu yetiştirmek üzere yola koyulan bir kervanın sahibiyiz. Geçmişini bugünle harmanlayıp istikbale emin adımlarla ilerleyen, sevgi – saygı ışığında eğitime yön veren, dünyaya liderlik eden, ülkesi ve dünyasından haberdar olup çağının sorunlarına çözümler üreten, girişimci bir ruhla çevresini ve dünyasını aydınlatan, ilmi ahlak ile parlatma ülküsünü hedef edinen bir nesil yetiştirme misyonunun sahibi olmanın gururu içerisindeyiz.