Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var

“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” Projesi
MEB, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfının ortak protokolü ile “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” kampanyasına Çağrı Koleji öğrencileri de destek oldu
“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” kampanyası çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren bilinçli, yardımsever başkalarının dertleriyle dertlenen duyarlı insanlar olarak yetiştirebilmeyi esas almaktadır. Bu proje; savaş, doğal afet, yoksulluk, hastalık vb. sebeplerle Türkiye veya dünyanın bir başka ülkesinde anne/babasını kaybetmiş olan çocuklarımızın eğitim, sağlık, barınma, gıda, giyecek, barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için ülkemizdeki ilköğretim ve lise seviyesindeki öğrencilerimizin katkı sağlamasını; böylece dünyada iyiliğin yayılmasını hedeflemektedir.Çağrı Koleji oğrencileri de yetimlere hem dünyalarında hem de gönüllerinde yer açtılar. Artık Çağrı Koleji’n


de de “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi” var.