EĞİTİM KAMPLARI

ORTAK SINAVLAR VE DERS ÇALIŞMA KAMPLARI

Okul dışında yeterli ders çalışmama ve derslere odaklanamama problemine bir son verilmesi için okulumuzda pek çok kamp programı yapılmıştır. Bu kamplar öğrencinin yüksek derecede verim almasını sağlar. Bu kamplar, öğrencinin Ortak sınavlar öncesi yaşanan stres, gerginlik ve başarısızlık korkusunu yenmesini ve düzenli ders çalışmasını sağlamaktadır. Öğrencilerimizin okul esnasında gördükleri konuları bir süre sonra unutması doğal bir durumdur. Okulumuz tarafından yapılan kamplar okul sonrasında öğrencilerin konuları pekiştirmesine ve tüm soru çeşitleriyle karşılaşmasını sağlar. Bilgisizlik sınav kaygısını tetikler. Öğretmenlerimiz her öğrencinin yetenekli olduğu alanlarını keşfedip ders çalışma kamplarında onların bu yönlerini ortaya koyarak öz güvenlerini geliştirirler. Öğrencilerimiz kampların sürekliliğine uyum sağladıkça her sene kitlesel anlamda büyük başarılar elde edilmektedir.  Özel Çağrı Okulları ortaokul öğrencileri yorucu kamp ve sınav dönemi sonunda mutlu ve başarılı olabilecekleri sonuçlara ulaşırlar.

İNGİLİZCE KAMPI

Özel Çağrı Okulu’ nda öğrencilerimizin yabancı dil gelişimlerini desteklemek amacıyla 1. ve 2. dönemin son haftaları İngilizce kampı düzenlenmektedir. Bu kamplarda öğrencilerimize İngilizce filmler, oyunlar, yarışmalar gibi etkinliklerle dört temel beceri ( Reading, Writing, Listening, Speaking ) kazandırılmaktadır.

TÜRKÇE – MATEMATİK KAMPI

Özel Çağrı Okulu’ nda öğrencilerimizin Türkçe ve Matematik ders başarılarını desteklemek amacıyla 5. sınıftan itibaren 5 yıldızlı bir otelde soru çözüm kampları gerçekleştirilmektedir. Bu kamplarda öğrencilerimizin çözdükleri sorular anında öğretmenlerimiz tarafından kontrol edilmektedir. Aynı zamanda öğrencilerimizin sosyalleşme ve bireyselleşmelerini de sağlayan bu kampta öğrencilerimiz yüzlerce soru çözmektedirler.

İLİM İRFAN KAMPI

Çağrı okulları olarak akademik başarılarla beraber manevi başarılarımızla da gurur duymaktayız. Okulumuzda öğrencilerimiz İslami ilim irfan kültürü ile yetiştirilmektedir. Eğitim yalnızca akademik değil hayatın her alanında olmalıdır. İlmin hikmetiyle aydınlanmış öğrenciler yetiştirmek Çağrı okullarının önemli ilkelerindendir. İnsan, ilahi sanatın sergilendiği bir vitrindir. Gönüllerini hikmet ve İslam aşkıyla doldurmaya çalıştırdığımız öğrencilerimiz bu ilahi sanatın en güzel eserleridir. Dönem içerisinde öğretmenleriyle birebir iletişimde olan öğrencilerimiz tatillerde de ilim irfan kampları aracılığıyla bu bağlarını koparmazlar. Güzel ahlakın, ilim ve irfanın öğretildiği okulumuzda adaletsizlik yerine insanlık ve sevgi vardır. Gerçek ilim irfan Kur’an ahlakıyla yaşamak ve ahireti hatırlamaktır. İlim irfan kamplarımız öğrencilerimizin bu alanda geliştirilmesini sağlamaktadır.

SORU ERİTME KAMPI

Özel ders ve dershaneye ihtiyaç bırakmayan eğitim öğretim sürecimizde öğrencilerimizin Ortak Sınavlar öncesi başarısını artırmak için her iki sömestr döneminde de ders bitiminde okul içi soru eritme kampı düzenlenmektedir.

Bu kamplarda öğrencilerimiz bir taraftan farklı tarzlarda binlerce soru çözerek sınava hazırlık yapmakta bir taraftan da çözemedikleri soruları anında branş öğretmenine sorma imkanı bulmaktadır.

Tüm bu çalışmalar sınav sürecinde olan öğrencilerimiz için il içi veya il dışı yatılı kamplarla da desteklenmektedir.

DOĞA KAMPI

Özel Çağrı Okulu’ nda öğrencilerimizin yalnızca akademik gelişimleri değil; sportif, sanatsal,sosyal, kültürel ve manevi gelişimleri de son derece önemsenmektedir. Bu hassasiyetin bir ürünü olarak gelenekselleşen doğa kamplarında öğrencilerimizin tarihi ve kültürel bakımdan beslenmesinin yanı sıra arkadaşları ve öğretmenleri ile daha güçlü bir iletişim kurarak   sosyal anlamda da gelişmesi sağlanmaktadır. Eğlenceli sportif faaliyetler ve doğa yürüyüşleri ile bedensel gelişimleri de desteklenmektedir. Bursa, Bolu, Kayseri, Çamlıdere gibi çeşitli il ve ilçelerde yatılı olarak düzenlenen bu kamplar öğrencilerimizin manevi gelişimlerine katkı sağlamak bakımından da tam bir fırsat olarak değerlendirilmekte ve en etkili öğrenme metotlarından biri olan model alma yoluyla öğrenme ilkesi hayata geçirilmektedir.