Okulumuz Hakkında

Derslik Sayısı 3 Öğrenci Sayısı 50
Öğretmen Sayısı 3