“3-B Sınıfı Yarın Sizdeyiz” Projesi


PROJENİN ÖZETİ: Okullarımızda eğitim gören öğrencilerin başarıları/başarısızlıkları örnek ya da olumsuz davranışları, velilerin okula ilgileri dikkate alınarak ailelerin çalışma koşullarına göre, belirlenen tarihlerde ev ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Ziyarete giden görevlilerce uygulamaya konulan diğer projelerde gündeme getirilerek gerekli görüşmeler yapılacak, ziyaret değerlendirme formu doldurulacak.. Formlar incelenip değerlendirilerek gerekli önlemler alınacaktır. Okullarda veli günleri tertip edilecek ve okul-aile birliklerinin de destekleriyle veliler konuk edilecek ve iletişimin ikinci aşaması gerçekleştirilmiş olacaktır.
PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ: Okul-aile iş birliğini güçlendirmek.

  • Okul veli ilişkilerini geliştirerek başarıyı olumsuz etkileyecek faktörleri yerinde tespit ederek gerekli önlemleri almak.
  • Yaşam koşulları nedeni ile okula gelemeyen aileleri, evinde ziyaret ederek onları bilgilendirmek.

PROJENİN UYGULANACAĞI YER: Her tür ve derecedeki resmi ve özel okullar
PROJENİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ: (15 EKİM 2013- 22 0CAK 2014)  
PROJE ÇIKTILARI: 0CAK 2014yılında görülecektir. – Veli ve öğrenci memnuniyeti – Velilerin okul ziyaretlerindeki artışı – Okul-aile birlikleri ve kurumlar arasında yaşanacak iş birlikleri artışı
İZLEME – DEĞERLENDİRME: Ziyaretlerle ilgili izleme değerlendirme çalışmaları VELİ toplantılarında değerlendirilecektir. Konulacaktır. Veli ziyaretleriyle ilgili brifingi rehber öğretmen verecektir.
PERFORMANS GÖSTERGESİ: Ziyaret edilen veli sayısı:21 Okulu ziyaret eden veli sayısı:19
BEKLENEN SONUÇLAR: – Okul-aile işbirliğinin gelişmesi, -Veli ve öğrenci memnuniyetinin artması, -Velilerin okula vereceği desteğin kısa ve orta vadede artması, -Öğretmenlerin öğrencileri değerlendirirken öğrenci hakkında daha fazla bilgiye sahip olması, -Veliler arası diyalogun da gelişerek toplumsal birlikteliğe katkı sağlaması, -Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin öğrencilerin yaşam koşullarını görmesinin ardından kişiye ve duruma özel yaklaşımlar geliştirebilmesi.