Menü

Yabancı Dil Eğitimi

 

  İNGİLİZCE HEDEFLERİMİZ

VİZYON

Yabancı dil zümresi olarak vizyonumuz, yenilikçi ve dinamik bir anlayışla dil öğretimindeki çağdaş yaklaşımları, yöntem ve teknikleri okulumuzun hedef ve amaçlarıyla birleştirerek nitelikli ve modern bir dil eğitimi vermek; öğrencilerin hem öğrenim süreçlerinde hem de hayatlarında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmaktır.

MİSYON

Bu vizyon doğrultusunda okulumuzun yabancı dil misyonu; öğrencilerin yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirerek, eğitim süreçlerinde ve sonrasında ihtiyaç duyacakları sağlam bir yabancı dil altyapısı kazandırmaktır.

Yabancı Dildeki Uygulamalarımız: