Menü

Türkçe

Türkçe dersi öğrencilerimizin dilini ve kültürünü tanıma,anlama ve benimsemeleri, milli duygularını pekiştirme ve üzerinde yaşadıkları vatanı sevebilme yeteneği kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak ana dilini etkili kullanmalarının önemi büyüktür.

Dil, milli kültürün temel taşı ve milli kültürü gelecek kuşaklara aktarmanın en etkili aracıdır. Türkçe dersi geçmişimizde yaşamış olan Mehmet Akif Ersoy’ lar, Necip Fazıl Kısakürekler…

Geleceğimizde Asım’ın Neslidir.

Özel Çağrı Okullarında Türkçe dersi bir kimlik dersidir, bizi biz yapan değerlerin dersidir,okumayı alışkanlı haline getirmektir…