Menü

Sosyal Bilgiler

SOSYAL BİLGİLER

Eğitim-Öğretim sistemleri içerisinde milletlerin ve devletlerin geleceğinin tayininde Sosyal Bilgiler dersinin önemi yadsınamayacak kadar büyüktür.

Sosyal bilgiler dersi hayatın kendisidir. Sosyal Bilgiler kazanımları ile hem kendi hayatımızı hem de toplumsal hayatımızı olumlu manada düzene koyacak bir genel vatandaşlık dersidir.

Sosyal bilgiler dersi, insanları ve çevre etkileşimini zaman ve yer boyutunda inceleyen bir ana disiplindir.

Sosyal Bilgiler Eğitiminin Ana Kazanımları;

Özel Çağrı Ortaokulunda Sosyal Bilgiler Dersinin iki ana amacı vardır:

1.AMACI:  Farklılıkları bir zenginlik olarak gören, Sorgulayan, Doğru kararlar verebilen, Tarihini ve Kültürünü öğrenen ve İnsanlığa faydalı olmayı amaç edinen bireyler yetiştirmek.

2.AMACI:Öğrencinin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır. Başta aile ve okul çevresindeki olaylara sonra ülkesinde ve Dünya’da meydana gelen olaylara karşı bilinçli bir bireye özellikle de bir Müslümana yakışacak şekilde tavır almasını sağlamaktır.

Okulumuzda, hedeflenen bu amaçlarıngerçekleşebilmesi için;