fbpx
Menü

Sosyal Bilgiler

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal bilgiler dersi eleştiren, sorgulayan, doğru kararlar veren, ülkesine ve insanlığa saygı duyan bireyler yetiştirir.

Sosyal bilgiler dersinin amacı ; vatan ve millet bilinci geliştirerek, öğrencilerin “Verme dünyaları alsanda bu cennet vatanı” mısralarını içselleştirmesini sağlamaktır.Öğrencinin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır. Başta aile ve okul çevresindeki olaylara sonra ülkesinde ve Dünya’da meydana gelen olaylara karşı, bir insana özellikle de bir Müslümana yakışacak şekilde tavır almasını sağlamaktır.

Sosyal bilgiler eğitimi , Milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetişmesinde önemli rol oynar. Demokratik yaşam kurallarını öğretir. Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir. İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar. Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan hayatı üzerindeki etkilerini öğretir. Türkiye Cumhuriyeti’ nin dayandığı temel ilkeleri öğretir. Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamızı sağlar. Bizi biz yapan tarihimizi, atalarımızı, kutsal değerlerimizi en doğru biçimde öğrenmemizi, tanımamızı ve yaşatmamızı sağlar.

Okulumuzda, hedeflenen bu kazanımlara ulaşmak için milli ve manevi değerlerimizi hatırlatıcı,öğretici geziler, ilim irfan kampları, müze ziyaretleri, tarihi ve manevi değeri olan önemli mekanlara geziler gibi çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. İşlediğimiz her konu sadece teorik olarak sınıf ortamında öğrenilmekle kalmayıp, uygulamalı olarak gereken her türlü materyalle pratiğe de dökülmektedir. Derslerimiz performans ödevleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile desteklenmektedir.