Menü

PDR

PDR

Okulumuz rehberlik hizmetleri çerçevesinde 8. sınıf öğrencilerine uygulanan rehberlik programı:

Okul rehberlik servisi

Sınıf danışman öğretmen sistemi

Bireysel akademik rehberlik

-Ders çalışma programı hazırlanması ve takibi

-Kitap okuma takibi

Grupla akademik rehberlik

-Verimli ders çalışma teknikleri semineri

-Liselere Giriş Sınavı nedir konulu seminer

-Sınavda dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik seminer

-Sınav öncesi motivasyon çalışmaları

-Ortak sınavlar hakkında veli bilgilendirme semineri

-Sınav sürecinde öğrencimize yönelik doğru ebeveyn tutumları konu seminer

Akademik benlik kavramı ölçeği, Dikkat testi, Kaygı envanteri, Başarısızlık nedenleri ölçeği, Çalışma davranışlarını değerlendirme ölçeği vb. test ve envanterler.

Mesleki rehberlik

-İş kur gezisi.

-İş ve meslek danışmanı tarafından meslekler hakkında bilgilendirme semineri.

-Çeşitli meslek gruplarına mensup uzmanları okulumuzda öğrencilerimizle buluşturarak bilgilendirmelerin yapılması.