İleri Tasarım Kulübü’nde, temel düzeyde elektrik ve elektronik bilgisi verilerek  öğrencilerimizin elektronik tabanlı ve sensörlü (ses, ışık, ısı, dokunma gibi dış faktörlerle çalışan) devreleri tanımaları ve oluşturmaları amaçlanmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin bir ürünü tasarlayarak üretme ve geliştirme becerileri desteklenecektir.