Menü

Fen Bilimleri

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri, doğayı ve doğal olayları sistemli bir şekilde inceleme ve anlama gayretidir. Amacımız mevcut bilgileri aktarmaktan çok, öğrencilerimizin bilgiye ulaşma becerisini kazanmasıdır. Bu yüzden kavrayarak öğrenme, karşılaşılan yeni durumlarla ilgili problemleri çözme, bilimsel yöntem becerilerini bilme bizim için önemlidir. Öğrencilerimiz yaptıkları laboratuvar çalışmalarıyla soru sormayı, problem belirleyip gözlem yapmayı, hipotez kurmayı, veriler toplamayı, analiz yapmayı, sonuç elde etmeyi, genellemelere varmayı öğrenir.

Akademik çalışmalarımızı desteklemek üzere etüt çalışmalarımız ve hafta sonu kurslarımız yıl boyunca devam eder. Etütlerde konu tekrarları yapılarak farklı bakış açıları kazandırılır.

Öğrencilerimiz okul saatleri dışında İleri Tasarım Atölyesi’nde öğretmenleriyle çalışır. Atölyemizde üst düzey bilişsel beceriler kazandıran deneyler ve gözlemler yapılır.

Ders konularına paralel olmak üzere yaptığımız bilimsel geziler öğrencilerimize bilime dokunma fırsatı verir. Ayrıca farklı içerikli yarışmalar düzenlenerek öğrencilerimizin inandığı bilimsel gerçekleri savunmaları amaçlanır.

Araştıran ve araştırma sonuçlarını yorumlayabilen öğrenciler, fen bilimlerini öğrenmiş öğrencilerdir. Bizim amacımız ise öğrencilerimize fen bilimleri dersini severek öğretmektir.