fbpx
Menü

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

DİN VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimizde öncelikli hedefimiz öğrencilerimizi doğru bilgiyi, doğru yöntemlerle doğru bir zeminde öğrenmelerini sağlamaktır. Bu derste öğrencilerimiz  dinini, kitabını, Rabbini ve Peygamberini tanır. Din ve ahlak hakkında doğru bilgi ve tutumları kazanır. Başkalarının inançlarına, düşüncelerine ve haklarına saygı göstermeyi öğrenir.

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde, öğrencilerin  iyi birer insan olmaları, ileride iş ve meslek yaşamlarında olumlu ve ahlaki davranışlar göstermeleri amaç edinilmektedir. İnanç ve kültür dünyalarına zenginlik ve ufuk kazandırılmaktadır. Bu derste öğrencilerimiz, dinin,  Allah insan ilişkilerini düzenleyen bir olgu olduğunu, evrensel barış kültürünün yerleşmesinde katkıda bulunmayı benimsemeyi öğrenir. Din ve ahlakla ilgili konularda akılcı ve eleştirel bir yaklaşım sergilemeyi doğru dini bilgiler ile batıl inanç ve hurafeleri ayırt etmeyi öğrenir.

Bu hedefler doğrultusunda anlatım, sorun çözme, soru-cevap, tartışma, problem çözme, ders sunumu vb yöntemler kullanarak işlediğimiz derslerimizde konuların özelliğine göre bilgisayar, cd, gibi teknik araçlardan yararlanılmaktadır.

Din ve ahlak bilgisi dersi bünyesinde okulumuz ve çevrenin özelikleri de dikkate alınarak sosyal- güncel olaylara göre geziler düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerimize  sorumluluklar verilerek salon programları yapılmaktadır. Dini  gün ve geceleri anma üzerine yapılan çalışmalarda Kur-an kıraati, koro ve tiyatro çalışmaları, röportajlar ve slayt gösterileri gibi etkinlikler ile öğrendiklerini pekiştirmeleri sağlanmaktadır.