Menü

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

DİN VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğrenmekten zevk alan, dinî kavramları doğru kullanan, kendini etkili biçimde ifade eden, iletişim kuran, sorun çözen, bilimsel düşünen, araştıran, soran, sorgulayan, eleştiren,

Bu hedefler doğrultusunda öncelikle öğrencilerin din ve ahlak hakkında objektif bilgi sahibi olmaları, öğrenme-öğretme sürecinde öğretim programı yoluyla  kazanmaları hedeflenen bilgi, beceri, tutum, değer, kavram ve öğrenci merkezli yaklaşımlarla bir arada yaşama bilincine ulaşmaları hedeflenmiştir.

Din ve ahlak bilgisi dersi bünyesinde okulumuz ve çevrenin özelikleri de dikkate alınarak sosyal- güncel olaylara göre geziler düzenlenmektedir. Yine öğrencilerimize  sorumluluklar verilerek salon programları yapılmaktadır. Dini  gün ve geceleri anma üzerine yapılan çalışmalarda Kur-an kıraati, koro ve tiyatro çalışmaları, röportajlar ve slayt gösterileri gibi etkinlikler ile öğrendiklerini pekiştirmeleri sağlanmaktadır.